Copyright © Թարգմանի'ր
Design by Dzignine

«Եթե մի բան ուզում ես լավ հասկանալ, թարգմանիր». Բերնարդ Շոու

Հետաքրքիր նյութեր CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
Sunday, June 23, 2019

Վատ գաղտնիքներ


***
Փիթերը
ոտքով խփեց իր սեղանին և դուրս եկավ դասարանից: Կողքերի շարքերի սովորողները աղմուկից վեր թռան:
- Հե՛յ, - կանչեց մաթեմատիկայի ուսուցիչ միսթր Քլարքը Փիթերի հետևից, - նկատողությո՛ւն, - բղավեց նա:
Փիթերը ձեռքերը գրպանները խոթեց, կախեց գլուխը և ուսերը վեր բարձրացրեց, ասես մրսում էր: Սա ամսվա մեջ երրորդ անգամն էր, որ նա դասարանից դուրս էր գալիս: